-->

Dioksidi i Azotit (NO2)

Dioksidi i Sulfurit (SO2)

Grmicat (PM 2.5 dhePm10)

ÇKA KA NË AJËR

Ozoni i nivelit tokësor (O3)

Monoksidi i Karbonit (CO)